Yazar Bilgilendirme Kılavuzu

Amaç ve Kapsam
Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, yayım hayatına 2014 yılında başlayan, altı ayda bir Türkçe ve İngilizce (Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences) olarak yayımlanan ve içeriğini oluşturan makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği uluslararası hakemli bir dergidir.
Nazariyat, İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünleri, metin neşirleri ve kitap değerlendirmelerine yer verir. Nazariyat’ın hedefi, genel olarak İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.
Nazariyat Dergisi'nin İngilizce ve Türkçe yayın yapması, orijinal kaynağın tam ve açık bir şekilde belirtilmesi şartıyla bir makalenin başka bir dilde çeviri türünde yayınlanması yayın etiği açısından herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. (Bkz. Committee On Publication Ethics Guidelines On Good Publication Practice)
Tüm makaleler alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Makalelerin yayımlanması, bu hakemlerin onayına tabidir ve yazarlar kendilerinden istenildiği takdirde gerekli düzeltmeleri yapmak zorundalardır.
Makale başvurusuna dair sorularınız için Yazar Rehberi bölümünde detaylı açıklamaları bulabilirsiniz. Ancak, size gerekli olan bilgi veya yardım Yazarlar Rehberi bölümünde bulunmuyorsa lütfen doğrudan editor@nazariyat.org adresinden editörle bağlantıya geçiniz.

Yazı İşleri
Baş Editör
İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Editörler Kurulu
Eşref Altaş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İbrahim Halil Üçer, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İshak Arslan, İstanbul Şehir Üniversitesi
M. Cüneyt Kaya, İstanbul Üniversitesi
Rahim Acar, Marmara Üniversitesi
Ömer Mahir Alper, İstanbul Üniversitesi
Ömer Türker, Marmara Üniversitesi

Yardımcı Editörler
Hasan Umut, Mcgill University
Mehmet Arıkan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Sümeyye Parıldar, İstanbul Üniversitesi
Ümit Güneş, Yıldız Teknik Üniversitesi
Nur Muhammed Şahin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yayın Kurulu
A. Saim Kılavuz, Uludağ Üniversitesi
Ali Durusoy, Marmara Üniversitesi
Atilla Arkan, Sakarya Üniversitesi
Atilla Bir, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Ayman Shihadeh, University of London
Dimitri Gutas, Yale University
Ekrem Demirli, İstanbul Üniversitesi
Esin Kahya, Ankara Üniversitesi
F. Jamil Ragep, McGill University
Hasan Hüseyin Bircan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Hikmet Yaman, Marmara Üniversitesi
İlhan Kutluer, Marmara Üniversitesi
İlyas Çelebi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İsmail Kara, İstanbul Şehir Üniversitesi
Jari Kaukua, University of Jyväskylä
Jon McGinnis, University of Missouri
Judith Pfeiffer, Universität Bonn
Khaled el-Rouayheb, Harvard University
Muhittin Macit, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Mustafa Kaçar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Orhan Ş. Koloğlu, Uludağ Üniversitesi
Peter Adamson, Ludwig Maxmilians Universität
Reşat Öngören, Istanbul Üniversitesi
Robert Morrison, Bowdoin College
Robert Wisnovsky, McGill University
Sabine Schmidtke, Institute for Advanced Study
Sajjad Rizvi, University of Exeter
Tahsin Görgün, Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Tony Street, Cambridge University
Yaşar Aydınlı, Uludağ Üniversitesi
Şükrü Özen, Istanbul Üniversitesi

İndeksler
Nazariyat Dergisi, aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.

 • EBSCO,
 • ESCI,
 • ATLA,
 • Index Islamicus
 • Index Copernicus
 • ERIH PLUS
 • The Philosopher’s Index
 • ULAKBİM
 • Religious and Theological Abstracts

Yazarlar İçin Temel Hatlar
Yazıların Teslimi ve Başvuru

 • Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla editor@enazariyat.org üzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.
 • Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makaleler, Türkçe ya da İngilizce yazılmış olmalıdır.
 • Nazariyat Dergisi yazarlardan yayım ücreti talep etmez.
 • Makalelerin kabul edilebilmesi için, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Gönderilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve biçim açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.
 • Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenilen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

Biçim Özellikleri ve Yazım Kuralları
Makalenin Yapısı

 • Gönderilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:
  * Makaleler en az 5000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.
  * Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
  * Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
  Tablolar ve çizelgeler, yazıdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler

 • Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:
  * Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
  * İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.

Yazar Bilgileri ve Teşekkürler

 • Yıldız işaretiyle () oluşturulmuş ilk dipnot aşağıdaki bilgileri içermelidir: Yazar’ın adı, çalıştığı kurum ve mail adresi. Şayet yazar teşekkürlere yer vermek istiyorsa, bunlar, yazar adından önce gelecek şekilde yıldız işaretiyle oluşturulan bir dipnotta ifade edilmelidir.
  Ayrıca teslim edilen nüshada, bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i buraya yazılmalıdır.

Dipnotlar ve Bibliyografya

 • Nazariyat’ın referans göstermede kullandığı format, Chicago Manual of Style, Notes and Bibliography sistemidir. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar The Chicago Manual of Style’da belirtilen (internet ortamında: http://chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html) yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.
 • Metinlerde alıntılama yapıldığında referansların ilgili bölüme eklediğinden emin olunmalıdır. Özetleme kısmında yapılan alıntılamalar tam metin hâlinde yazılmalıdır. Henüz yayımlanmamış çalışmaların ve kişisel bağlantıların, referanslar bölümünde gösterilmesi tavsiye edilmez; ama bunlardan metinlerde bahsedilmesinde sakınca yoktur. Eğer yine de bu referanslar, ait oldukları bölümde yer alıyorsa derginin standart referans uygulaması takip edilmeli ve yayımlanma tarihi kısmı, “Yayımlanmamış çalışmalar” veya “Kişisel bağlantılar” başlıklarıyla yer değiştirilmelidir. Herhangi bir referansın alıntılanması, bu alıntının yayın için kabul edildiği, uygun olduğu anlamını taşır.

İnternet Bağlantısı Referansları

 • Yazarlar, asgari olarak kullandıkları internet bağlantısı referanslarının tam bağlantı adresini ve bu bağlantıya yapılan son erişimin zamanını belirtmelidir. Eğer biliniyorsa, aynı zamanda, yazar isimleri, tarihler, kaynak yayım referansları gibi bilgiler de verilmelidir. İnternet bağlantısı referansları (örneğin referans listesinden hemen sonra) ayrıca listelenebilir ya da referans listesine eklenebilir.

Arapça-Türkçe İmla
Arapça ifadelerin Türkçe yazılışıyla ilgili olarak TDVİA tarafından benimsenen imla esasları uygulanır.

Makalelerin Tercümesi

 1. Nazariyat çift-dilli bir dergi olup, dergide yayımlanan yazılar ayrı versiyonlar şeklinde İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanmaktadır.
 2. Türkçe makalelerin İngilizce versiyonlarının yayıma hazır şekilde teslim edilmesi yazarların sorumluluğundadır. Bununla birlikte Nazariyat ihtiyaç durumunda Türkçe makale, araştırma notu ve değerlendirme yazılarının tercümesi hususunda yazarlara destek sağlamaktadır.
 3. Nazariyat’ın desteği aşağıdaki başlıkları içerir:
  i. İngilizce tercümeyi ve proof-reading okumasını gerçekleştirecek uzmanların tespiti.
  ii. Tercüme-tashih süreçlerinin takibi ve sonlandırılması.
  iii. İngilizce tercüme maliyetinin yarısının karşılanması hususunda yazarın desteklenmesi. Bunun dışında kalan maliyetler, yani İngilizce tercüme maliyetinin kalan yarısı ve proof-reading ücreti yazarın sorumluluğundadır.

Etik Politikası
Alanında uzman kişilerce değerlendirilen bir dergide makalelerin yayımlanması, saygı uyandıran ve tutarlı bir bilgi ağının gelişmesinde elzem öneme sahiptir. Zira böyle bir olgu hem yazarların çalışma kalitesinin hem de bu yazarlara destek olan kurumların doğrudan göstergesidir. Uzmanlarca değerlendirilen makalelerde, bilimsel yöntemler uygulanır ve desteklenir. Bu nedenledir ki yayımlama sürecine dâhil olan tüm etmenlerin, yani yazarların, editörlerin, değerlendirmeleri yapan kişilerin ve dergileri yayımlayan dernek ve kuruluşların, kendilerinden beklenen etik tutumlar üzerinde uzlaşması büyük öneme sahiptir.
Nazariyat’a gönderilen bir makalenin yayımlanmak üzere kabul edilmesi aşağıdaki etik ve hukuki şartlar içerisinde gerçekleşir:

 1. Tüm yazarlar makalenin içeriği ve bu içeriğin dergiye teslim edildiğini kabul etmektedir.
 2. Makalenin içeriği, çalışmanın ilgili olduğu alanda uzman ve sorumlu otoriteler tarafından değerlendirilerek onaylanmıştır.
 3. Makale daha önce herhangi bir dilde kısmen ya da bütünüyle yayımlanmamıştır.
 4. Yayımlanmak üzere Nazariyat’a gönderilmiş bir makale, değerlendirme süreci içerisinde, başka herhangi bir dergiye gönderilmemelidir.
 5. Şayet Nazariyat’a teslim edilen nüsha daha önce yayımlanmış şekil, tablo ve uzun metin blokları içeriyorsa, yazar, bunları kullanmak üzere söz konusu bilgilerin asıl copyright sahiplerinden izin almalıdır. Copyright’ı bulunan unsurların tümü Nazariyat’a teslim edilen nüshada uygun bir şekilde belirtilmelidir.

Gerekli Bilgileri Aktarma
Özgün çalışmalarını makaleleştirmiş yazarlar, yaptıkları araştırmayı ayrıntısıyla anlatmalı ve çalışmalarının önemini belirtmelidir. Makale elde edilen verileri doğru bir şekilde aktarmalı, başkalarının çalışmayı tekrar edebilmesine olanak verecek kadar ayrıntı ve referansı içermelidir. Gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak çarpıtılmış ifadeler araştırma etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.
Derleme ve diğer mesleki makalelerde de doğruluk ve nesnellik çok önemlidir. Bir görüş yansıtan editör yazıları da bu doğrultuda ele alınır.

Veri Erişimi ve Koruması
Yazarlardan, yayım esnasındaki düzeltmeler için yazılarında kullandıkları kaynakları göstermeleri istenebilir ve yazarlar, böylesi bir talep söz konusu olduğunda bahsedilen kaynaklara erişimi sağlamak zorundadırlar. Bununla beraber yazarların makaleleri yayımlandıktan sonra bile bir süreliğine bu kaynakları ve verileri saklamaları, onların yararına olacaktır.

Özgünlük ve İntihal
Yazarlar yaptıkları çalışmaların kendi özgün eserleri olduğunu kanıtlamak zorundadır ve eğer diğer kişilerin eser ya da tümcelerini kullanmışlarsa, bunu düzgün bir şekilde alıntılamalı ve aktarmalıdır.
İntihalin, bir başkasının çalışmasını kendi çalışması gibi göstermekten yine bir başkasının çalışmasının temel bileşenlerini (herhangi bir atıfta bulunmaksızın) farklı kelimelerle yeniden yazmaya ve başkalarının yaptığı veya ulaştığı çıkarımları kendi çıkarımlarıymış gibi göstermeye kadar uzanan birçok formu vardır. İntihalin her türlüsü etik olmayan bir davranış olup kesinlikle kabul edilemezdir.

Çoklu, Tekrarlanan ve Eşzamanlı Yayım
Yazarların genel manada aynı araştırmayı baz alan çalışmalarını ilk yayımlarından sonra bir daha yayımlatmaması, yani çalışmaların birden fazla dergide yayımlanmaması gerekir. Aynı çalışmanın eşzamanlı olarak birden fazla yayımlatılması, etik olmayan bir yayımlama davranışı olup kesinlikle kabul edilemezdir.
Aynı şekilde, yazarlardan daha önce yayımlattıkları çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunmamaları da beklenmektedir. Ancak, yine de çeviriler, sağlık alanı ile alakalı belgeler gibi bazı makale türlerinin birden fazla dergide yayımlanmaları, gerekli koşullar sağlandığı takdirde, kimi vakit kabul edilebilir bir tutumdur. Bunun içinse ilgili derginin yazar ve editörlerinin ilk yayımın kaynaklarını ve yorumunu da içeren ikinci bir yayım üzerinde hemfikir olmaları gerekmektedir. İlk yayıma yapılan referanslar, ikinci yayımda düzgün bir biçimde alıntılanmalıdır.

Kaynakların Tanımı
Diğer yazarların çalışmalarının tanımı düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Kaynak gösterilen eserin temel çeperini belirleyen yayımlar alıntılanmalıdır. Bir konuşmadan, mektuplaşmadan ya da üçüncü şahıslarla yapılan bir tartışmadan elde edilen özel bilgiler, kaynağın yazılı izni olmadan kullanılmamalı veya aktarılmamalıdır. Resmî yazışmalar ve başvurular gibi gizli servislerden elde edilen özel bilgiler, bu servislere içkin çalışmaların yazarlarının yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

Patent ve Görüş Ayrılıkları/Çıkar Çatışmaları
Bütün yazarlar, araştırmalarına başlamalarını takip eden üç yıl içinde çalışmalarını uygunsuz olarak etkileyebilecek ya da bu doğrultuda algılanabilecek kişi ya da kurumlarla olan mali, kişisel ve benzeri diğer ilişkilerini ya da olası çıkar çatışmalarını ifşa etmek zorundadır.
Söz konusu çatışma güncel olabilir veya potansiyel olarak var olabilir; bu sebeple bunun Nazariyat Dergisi’ne açıkça belirtilmesi en güvenli tutumdur. Tüm başvurular potansiyel çıkar çatışması/görüş ayrılığı olarak görülebilecek her türden ilişki ve bağlantının beyanını da içermelidir. Nazariyat Dergisi, bu tür bilgileri yazı işlerinde gereken kararları vermek için temel alabilir ve bu beyanları, okurların söz konusu çalışmayı değerlendirmesi açısından önemli olduğuna kanaat getirdiği takdirde yayımlayabilir. Bahsedilen çatışma/ayrılık uyarınca Nazariyat Dergisi makalenin yayımlanmaması yönünde bir karara varabilir. Tüm yazarların, çalışmalarının sonunda “Patent Beyanı” alt başlığıyla, olumsuz şekilde etkilenebilecek ya da etkilenme ihtimali bulunan çalışmalarının arz edilmesinden başlayarak üç yıl içerisinde hâlihazırda vuku bulan ya da böyle bir potansiyele sahip, finansal, kişisel veya diğer insanlarla ya da kurumlarla olan ilişkileri içeren olası herhangi bir çıkar çatışmasını/görüş ayrılığını açıkça belirtmesi gerekir.
Açıkça belirtilmesi gereken potansiyel çıkar çatışmaları/görüş ayrılığı örnekleri, iş verme, danışmanlık, sermaye sahipliği, hizmet ücretleri, noter tasdiki, patent başvurusu ve kaydı, hibeler veya diğer finans kaynakları gibi birimleri de içermelidir. Potansiyel çıkar çatışmaları, mümkün olan en erken evrede tescil edilmelidir.
Projenin tüm finansal kaynakları da açıkça belirtilmelidir. Bu beyanname (Finans Kaynakları Listesi başlığıyla) çalışmanın ayrı bir bölümünde, Referanslar’dan hemen önce yer almalıdır. Yazarların; kendilerine finans kaynağı sağlayan birim(ler)in, eğer varsa, çalışma tertibindeki, bilgi toplama ve analiz etme ve verilerin yorumlanmasındaki, raporların yazımındaki ve çalışmanın yayımlanmak üzere arz edilme kararındaki rolünü belirtmeleri gerekmektedir.

Yayımlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar
Yazarlar yayımı yapılmış eserlerinde önemli bir hata veya yanlışlık fark ettikleri takdirde bunu zaman geçirmeden Nazariyat Dergisi editörü veya yayımcısına bildirip çalışmalarını düzeltmek veya geri geçmek üzere editörle iş birliği yapmakla yükümlüdür. Eğer editörün veya yayımcının basılan çalışmanın önemli hatalar içerdiğinden üçüncü şahıslar vesayetiyle haberi olursa, çalışmayı derhâl geri çekmek ya da düzeltmek veya editöre orijinal çalışmanın doğruluğunu belirten kanıtlar sunmak tamamen yazarın sorumluluğundadır.
Çalışmanın Yazar Kadrosu
Yazar kadrosu, söz konusu çalışmanın fikriyatına, tasarısına, oluşturulmasına veya tercümesine önemli katkılarda bulunmuş kişilerle sınırlı tutulmalıdır. Bu önemli katkılarda bulunan kişiler, yardımcı yazarlar olarak listelenmelidir. Araştırma projesinin yalnızca belirli yerlerine yardımı dokunan kişiler ise katkıda bulunanlar olarak belirtilmelidir.
Yazışmayı yürüten yazar, çalışmada tüm yardımcı yazarların doğru bir biçimde beyan edildiğini ve tüm yardımcı yazarların çalışmanın son şeklini görüp onayladıklarını ve yayımlanmak üzere arz edilmesi konusunda hemfikir olduklarını kesin olarak iletmelidir.

Referans Şekli
Nazariyat Dergisi’nin referans göstermede kullandığı format, Chicago Manual of Style-Notes and Bibliography (16th Ed.) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları sistemidir. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar The Chicago Manual of Style'da [Online versiyonu] belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Alıntılamalar
Metinlerde alıntılama yapıldığında referansların ilgili bölüme eklediğinden emin olunmalıdır. Özetleme kısmında yapılan alıntılamalar tam metin hâlinde yazılmalıdır. Henüz yayımlanmamış çalışmaların ve kişisel bağlantıların, referanslar bölümünde gösterilmesi tavsiye edilmez; ama bunlardan metinlerde bahsedilmesinde sakınca yoktur. Eğer yine de bu referanslar, ait oldukları bölümde yer alıyorsa derginin standart referans kriteri takip edilmeli ve yayımlanma tarihi kısmı, “Yayımlanmamış çalışmalar” veya “Kişisel bağlantılar” başlıklarıyla yer değiştirilmelidir. Herhangi bir referansın alıntılanması, tıpkı basında olduğu gibi, bu alıntının yayın için kabul edildiği, uygun olduğu anlamını taşır.

İnternet Bağlantısı Referansları
Yazarlar, asgari olarak kullandıkları internet bağlantısı referanslarının tam bağlantı adresini ve bu bağlantıya yapılan son erişimin zamanını belirtmelidir. Eğer biliniyorsa, aynı zamanda, yazar isimleri, tarihler, kaynak yayım referansları gibi bilgiler de verilmelidir. İnternet bağlantısı referansları (örneğin referans listesinden hemen sonra) ayrıca listelenebilir ya da referans listesine eklenebilir.
Özel Bir Duruma Yapılacak Referanslar
Aynı özel durumu bulunan diğer makalelere yapılmış listedeki referanslara (ve metinde kullanılan alıntılamalara) “bu durum” kelimesinin eklediğinden emin olunmalıdır.

Başvuru Politikası
Başvuru Beyannamesi
Makalelerin arz edilmesi, bu çalışmaların (özetleme biçiminde, yayımlanmış bir konferansın veya herhangi bir akademik tezin bir bölümü ya da elektronik bir ön baskı olması dışında) çalışmanın daha önce yayımlanmadığı; yayımlanmak üzere herhangi bir yerde değerlendirilmeye tabi tutulmadığı; yine söz konusu çalışmanın basımına tüm yazarların veya çalışmanın yapıldığı sorumlu mercilerin açıkça veya alenen beyan etmeden onay verdiği ve eğer kabul edilirse aynı şekilde elektronik olarak da olmak üzere, İngilizce ya da başka bir dilde telif hakkı, sahibinin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamayacağı anlamına gelmektedir.

Veri Erişimi
Makalelere dair tüm veriler, ek dosyalar hâlinde erişime açık veya dış bir kanalda muhafaza ediliyor olmalıdır; ayrıca, istendiği takdirde temin edilebilmelidir.

Yazar Kadrosundaki Değişiklikler
Nazariyat Dergisi, kabul edilmiş bir çalışmayı yayımlamadan önce yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesi ve ekleme ya da çıkarılmasını kabul etmektedir. Kabul edilen çalışma yayımlanmadan önce yazar ekleme çıkarma, yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesi gibi talepler, yazışmayı yapan yazar tarafından Nazariyat Dergisi Sekreteri’ne iletilmelidir. Bu talep şunları içermelidir:

 • Söz konusu ismin eklenme, çıkarılma ya da yeniden düzenlenme nedeni,
 • Tüm yazarların bu ekleme, çıkarma ya da yeniden düzenleme konusunda hem fikir olduğunu belirten ayrı ayrı (elektronik posta, faks, ya da mektup yoluyla) yazılı onayları. Ayrıca, böyle bir durum söz konusu olduğunda eklenen ya da çıkarılan yazarın da onayını içermelidir.
  Esasen yazışmayı yürüten yazar eliyle yollanmayan talepler, Nazariyat Dergisi Sekreteri tarafından doğrudan, yukarıda aktarılan prosedürü takip etmesi gereken yazara yollanacaktır. (1) Nazariyat Dergisi Sekreteri’nin derginin yayın kurulunu bu türden talepler konusunda bilgilendireceği, (2) basım aşamasındaki kabul edilmiş bir çalışmanın yazar kadrosu konusunda uzlaşıya varılana dek basımının dondurulacağı unutulmamalıdır. Çalışma basıldıktan sonra, yazar isimleri ekleme, çıkarma ya da yeniden düzenlemeye yönelik talepler dikkate alınmayacaktır.

Telif Hakkı
Yazarların, Nazariyat Dergisi’ne sunmuş oldukları makalelere bir telif hakkı onayı yazısı eklemeleri gerekmektedir. Bu onaya dair bir örnek aşağıda bulunmaktadır.

“Yazar(lar)ı, unvan(lar)ı aşağıda açıkça belirtilen ekteki makale(ler) Nazariyat Dergisi’nde yayımlanmak üzere değerlendirmelerinize sunulmuştur. Bu makale(ler) daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da değerlendirilmesi maksadıyla başka bir dergiye yollanmamıştır. Makalelerden herhangi biri veya makalelerin tümü yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, ayrı ayrı her bir makalenin bundan sonraki bütün basım haklarının sadece ve sadece Nazariyat Dergisi’ne ait olduğunu kabul ettiğimizi beyan ederiz.
Aşağıda imzası/imzaları bulunan yazar(lar) olarak Yazarlar Kılavuzu’nda yer alan şartları kabul eder ve aşağıda bulunan makalenin/makalelerin bu kılavuzda belirtilen etik kurallarına uygun olarak yazıldığını açıkça onaylarım/onaylarız. Buna ek olarak söz konusu tüm makalelerin özgün çalışmalar olduğunu, özgün telif haklarının belgeleriyle birlikte sunulduğunu, yazar(lar)ın tüm düzeltme ve denetleme haklarını Nazariyat Dergisi yayın kuruluna devrettiğini ve tescilli telif hakları da dâhil olmak üzere tüm hakları, çalışma(lar)ın kabulü hâlinde, Nazariyat Dergisi’ne devrettiğimi(zi) de kabul ediyorum/ediyoruz.”

Açık Dergi Sistemi
Nazariyat Dergisi, makale başvurularını Açık Dergi Sistemi kanalıyla kabul etmektedir. Başvurular internet sitemiz aracılığıyla tamamen çevrimiçi olarak aktarılmalıdır.
Açık Dergi Sistemi; Halk Bilim Projesi tarafından geliştirilen, araştırmalara erişimi genişletmek ve iyileştirmek için resmî kurumlarca finanse edilen bir dergi yönetim ve yayımlama sistemidir. Açık Dergi Sistemi, başvurulardan çevrimiçi yayımlamaya ve indekslemeye, tarafsız yayımlama aşamasının her safhasında yardımcı olur ve araştırmaların gerek genel gerekse de bilimsel niteliklerinin geliştirilmesinin yollarını araştırır. Yönetim sistemi sayesinde araştırma indekslemesine ve araştırmalar için sağlanan içeriğe ulaşılabilir. Açık Dergi Sistemi, daha fazla dergiye erişme açık yayım yapma anlamında geçerli bir seçenek sunabilmek amacıyla geliştirilmiştir ve dünya çapında tüm dergilerin yararlanabileceği, açık kaynaklı, ücretsiz bir yazılımdır; çünkü erişim kolaylığı bir derginin okur kitlesini artırdığı gibi, küresel ölçekte topluma sağlayacağı katkıyı da yükseltir.

Başvuru Öncesi Yapılması Gerekenler
Aşağıdaki başlıklar, başvuru yapılmadan önce makalelerine son şeklini vermek hususunda yazarlara yardımcı olacaktır. Belirtilen kriterlerin makalelerde yer aldığı noktasında emin olmak ve konuyla ilgili daha fazla detay için, hazırlamış olduğumuz bu kılavuza başvurulabilir:

 • İlk sayfada yazar(lar)ın tam ad(lar)ı ve unvan(lar)ı bulunmalıdır.
 • Eğer makale iki veya daha fazla yazar tarafından kaleme alınmışsa, yazarlardan biri yazışmayı yürüten yazar olarak belirlenmelidir. İlk sayfada yazışmayı yürütecek olan yazarın adı, posta adresi, iş/cep telefonu numaraları ve elektronik posta adres(ler)i yer almalıdır.
 • Türkçe yazılmış makalelerde,
  * Türkçe yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık,
  * İngilizce yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük,
  * İngilizce yazılmış 1500-2000 kelimelik yazarı tarafından tashih edilmiş Genişletilmiş İngilizce Özet. Bu özet başlığı, alt başlıkları ve tüm referansları İngilizce olarak içermelidir (Bu bölüm, çalışma kabul edildikten sonra da iletilebilir).
 • İngilizce yazılmış makalelerde,
  * İngilizce yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük,
  * Türkçe yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık, Eğer yazar Türkçe bilmiyorsa, bu bölüm Nazariyat Dergisi tarafından tercüme edilecektir.
 • Tüm görsel ögeler, ayrı bir dosya içinde, uygun formatlarda (.jpg, .pdf or .png), basılabilir çözünürlükte ve nizami boyutlarda olmalıdır.
 • Tüm tablolar (başlıklar, tanımlar ve dipnotlar da dâhil olmak üzere) eksiksiz bulunmalıdır.
 • Çalışmanın kelime ve dilbilgisi kontrolü yapılmış olmalıdır.
 • Referanslar doğru formatta olmalıdır (Chicago - 16th Ed.).
 • Metinde tüm referanslar kaynakçada sıralanmalıdır.
 • (İnternet sayfaları da dâhil olmak üzere) tescilli materyallerin kullanılabilmesi için diğer kaynaklardan izin alınmalıdır.

Makale Yayımlama Politikası
Düzeltme ve Düzenleme
Nazariyat Dergisi, makaleleri Türkçe ve İngilizce yayımlar. Metinler, iyi bir Türkçe ve İngilizce ile yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde genişletilmiş İngilizce bir özetin de bulunması gerekmektedir. İngilizcelerinin ya da Türkçelerinin düzeltilmesi gerektiğini düşünen yazarlar, bu konuda Nazariyat Dergisi Sekreteri’nden yardım talebinde bulunabilirler. Nazariyat Dergisi, yazarlar için bu işle ilgilenecek bir düzeltmen bulacaktır. Bu işlemin hizmet bedeli yazarlara aittir.

Yayımlama İçin Sıraya Koyma
Tüm düzeltme ve gözden geçirme işlemleri sona erdikten sonra Yayın Kurulu, makalelerin yer alacağı sayıyı çıkarmaya vermektedir. Normalde makaleler arz ediliş tarihlerine göre sıralanır; ancak, kimi hâllerde özel durumlar ve dosyalarla ilgili bazı istisnalar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir karar alındığında yazar(lar) bu hususta bilgilendirilirler.

Kabul Mektubu
Eğer yazar ihtiyaç duyar ya da talep ederse, kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu belirten bir kabul mektubu gönderilebilmektedir. Bu mektup, yazarın daha sonra resmî süreçlerde ihtiyaç duyabileceği Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI) numarasını içermektedir.

DOI Kullanımı
DOI, alıntılama yapmak ve elektronik dokümanlara bağlantı vermek için kullanılabilmektedir. DOI, elektronik yayımlamanın başlangıcında yayımcı tarafından belgelere atanan, alfa-nümerik şeritlerden oluşur ve benzersizdir. Atanan DOI hiçbir şekilde değişmez. Bu sebeple, bir dokümandan alıntılama yapmak için uygun bir araçtır, özellikle de henüz tam kaynakça bilgisi hazır olmayan basım aşamasındaki makaleler için.
Nazariyat Dergisi için verilmiş doğru bir DOI örneği (internet adresi formatında; Nazariyat.Volume Number.Issue Number.Article Number): http://dx.doi.org/10.12658/Nazariyat.1.1. M0002
DOI internet üzerindeki herhangi bir belgeye bağlantı oluşturmak için kullanıldığında bu tanımlayıcı kati suretle değişmez.

Açık Erişim Sistemi
Nazariyat Dergisi açık erişim politikasına sahiptir. Tüm yayımlanmış makalelere ve değerlendirmelere www.nazariyat.org adresinden ulaşılabilir.

Dergi Nüshaları
Nazariyat Dergisi’nin bir nüshası tüm yazar(lar)a ayrıca yollanacaktır. Bunun dışında, yazışmayı yürüten yazara, herhangi bir ücret talep edilmeksizin elektronik posta aracılığıyla makalenin PDF dosyası da gönderilecektir.

Değerlendirme Politikası
Derinlemesine inceleme aşaması, bilimsel ilerleyişin olmazsa olmaz bileşenlerinden biridir. Bağımsız bilim insanları tarafından yapılan değerlendirmeler, Nazariyat Dergisi’nin yayın kuruluna, en iyi makalelerinin yayımlanması konusunda tavsiye niteliğindedir. Makaleler tamamen gizli bir değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır.
Nazariyat Dergisi’nin yazar kadrosu da okur kitlesi de uluslararasıdır ve makaleleri değerlendiren hakemler dünya çapındaki akademi camiasından özenle seçilmektedir. Hakemlerin ismi gizli tutulur ve yalnızca yine gizli kalması gereken editörlerce bilinebilir. Yazarların ırkına, cinsiyetine, dinsel görüşüne, etnik kökenine, vatandaşlığına, politik yönelimine, yaşına ya da ününe bakmaksızın yayımlanmak üzere yapılan başvurular, tüm çalışmalar tarafsızca değerlendirilir.

Editörlerin Görevleri

 • Yayımlama Kararı
 • Tarafsızlık
 • Gizlilik
 • Görüş Ayrılıkları ve Beyanat
 • Araştırmalarda Yer Alma İş Birliği

Editörlerin Görüş Beyanı
Nazariyat Dergisi, editörlerinden onların tarafsız değerlendirmelerini etkileme potansiyeli olarak görülebilecek görüşleri hakkında kısa bir açıklama yazısı yazmalarını istemektedir. Böylesi bir şeffaflık, yazarlara ve okurlara duyulan etik bir borcun gereğidir, ayrıca yazarlardan, hakemlerden ve kitabı değerlendirenlerden beklenen görüş beyanı koşulunun eşit bir karşılığıdır. Yazı işleri ekibinden, kendilerini potansiyel bir görüş ayrılığı ortaya çıkarma ihtimali bulunan, karar üreten düzenlemelerden uzak tutmaları beklenmektedir.

Değerlendirmeyi Yapacak Kişilerin Seçimi ve Görevleri
Nazariyat Dergisi’nin eserleri değerlendiren kadrosu, makalelerde bahsedilen konuların uzmanları arasından seçilmektedir. Seçilme nedenleri ise nesnellikleri ve bilimsel bilgi birikimlerinden ileri gelmektedir. Değerlendirmeleri yapacak tüm kişiler, Nazariyat Dergisi’nin kendilerinden neler beklediği konusunda bilgilendirilmektedir. Her birinden değerlendirme formu doldurmaları ve eğer gerekiyorsa ayrı bir rapor hazırlamaları istenmektedir. Herhangi bir makalenin konusu üzerinde görüş ayrılığına sahip olan kişiler, o makaleyi değerlendiremezler (Örneğin yazarlardan birine katkıda bulunmuş ya da onunla iş birliği yapmış ya da çalışma hakkında objektif bir fikir sunamayacak durumda olan; ayrıca eseri gözden geçirilen bir kurumun çalışanı ya da bu kurumun rakibi olan, özel politik ve ideolojik görüşlere sahip kimseler gibi). Bu kişilerin, makale henüz hakem heyetine sunulmadan yayın kuruluyla bağlantıya geçip olası bir görüş ayrılığını/çıkar çatışmasını belirtmesi gerekmektedir.
Değerlendirmelerin profesyonel, dürüst, incelikli, dakik ve yapıcı olması beklenmektedir. Yüksek nitelikli bir değerlendirme için istenen temel unsurlar şunlardır:

 • Değerlendirmeyi yapanlar, çalışma tertibinin ve yöntembiliminin zayıf ve sağlam yönlerini tespit edip bunlar üzerine yorumlarını beyan etmelidir.
 • Değerlendirmeyi yapanlar, yazarın veri işleyişindeki (verinin kısıtlı olabileceğini de hesaba katarak) becerisini doğru ve yapıcı bir biçimde eleştirmelidir.
 • Değerlendirmeyi yapanlar, çalışmanın tertibine, yöntembilimine, sonuçlarına ve işlenişine bakmaksızın bunun yazılı bir iletişim aracı olarak zayıf ve sağlam yönlerini belirlemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapanlar, çalışmanın etik kaygılar uyandırabilecek bir içeriğe ya da bilimsel anlamda düşük standartlara sahip olup olmadığı konusunda düşüncelerini açıklamalıdır.
 • Değerlendirmeyi yapanlar, çalışmanın geliştirilebilmesi için yazarlara faydalı tavsiyelerde bulunmalıdır.
 • Değerlendirmeyi yapanların eleştirileri, yazara karşı yapıcı ve profesyonel olmalıdır.
 • Değerlendirme, editöre, çalışmanın kabulü (ve/veya yeniden gözden geçirilmesi) konusunda karar verebilmesi için doğru bir bakış açısı ve içerik sağlamalıdır (ve/veya yeniden gözden geçirilmesi).
 • Değerlendirmeyi yapanlardan, alıntı kullanılmamış çalışmaları belirlemeleri ve çalışmanın daha önce hangi ögelerinin aktarıldığını bildirmek üzere alıntılar kullanmaları beklenmektedir. Değerlendirmeyi yapanlar, ayrıca incelenen metin ile başka bir dergide basılmış ya da Nazariyat Dergisi’ne başvuruda bulunulmuş herhangi bir çalışma arasındaki çarpıcı benzerlikleri de bildirmelidir.
 • Değerlendirmeyi yapanlardan yazarla doğrudan bağlantıya geçmemeleri hassasiyetle beklenmektedir. Birçok durumda iki uzmanın görüşüne başvurulacaktır; ama bu uzmanların görüşleri, editörün söz konusu makale üzerine vereceği son kararla aynı olmayabilir. Kısmi de olsa bir hakemden tavsiye almak yazarlarda değerlendirme sürecine dair yanlış izlenimler uyandırabilir.

Değerlendirme Sürecinin Gelişimi
Nazariyat Dergisi’nin editörleri, rutin olarak makaleleri nitelik yönünden gözden geçirirler. Değerlendirme niteliğinin derecelendirilmesi ve değerlendirmeyi yapanların diğer performans özellikleri, en uygun Nazariyat Dergisi verimini sağlamak için belirli aralıklarla gözden geçirilir. Değerlendirme tamamlama süresi gibi performans ölçütlerinden, derginin verimine katkı sağlayacak işlemlerdeki değişiklikleri gözden geçirmek için yararlanılmalıdır. Bireysel performanslar gizli tutulur. Nazariyat Dergisi’nin niteliğine herhangi bir katkı sağlamayan editörler, yayın kurulundan çıkarılabilmektedir. Nazariyat Dergisi'nde değerlendirme süreci şu şekilde işlemektedir:

Her makale için iki hakem atanır.

 • Hakemlerden iki tanesi bir makaleyi yayınlanabilir olarak kabul ederse, makale yayınlanır.
 • Hakemlerden biri makaleyi kabul ederse diğeri reddederse, makale üçüncü bir hakeme transfer edilir. Eğer üçüncü hakem makaleyi kabul ederse yayınlanır. Reddederse, makale reddedilir.
 • Hakemlerden ikisi bir makaleyi reddederse, makale doğrudan reddedilir ve yayınlanmaz.

Hakem değerlendirme formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Gizlilik
Değerlendirme süresince bir hakem olarak edinilen bilgiler ve fikirler gizli tutulur ve herhangi bir şekilde üstünlük sağlayacak bir avantaj olarak kullanılamaz. Başvuru, ayrıcalıklı bir tebliğ olduğundan tamamen gizli tutulur.

 • Başvuru, değerlendirmeyi yapanlar tarafından alınamaz ya da kopyalanamaz. Ayrıca, editörün yazılı izni olmadıkça değerlendirmede bulunanlar çalışmayı meslektaşlarıyla paylaşamaz.
 • Değerlendirmeyi yapanlar ve de editörler, yazarlarının özel izni olmadıkça çalışmanın basımından önce verilerinden, yorumlamalarından ya da konularından (doğrudan değerlendirmeyle alakalı olmadıkça) profesyonel ya da kişisel anlamda faydalanamaz veya çalışmaya dair düzenleme ya da yorum yazısı yazamazlar.
 • Herhangi bir görüş ayrılığı/çıkar çatışması söz konusu olduğunda değerlendirmeyi yapanlar bunu yayın kuruluna bildirmelidir.
 • Değerlendirmede bulunanlar herhangi bir çalışmayı gözden geçiremeyeceklerse ya da bunu ancak biraz gecikmeyle yapabileceklerse, Nazariyat Dergisi’ni bu konuda bilgilendirmelidir.
 • Değerlendirmeyi yapanlar, söz konusu çalışmanın niteliğini objektif bir gözle değerlendirmeli, açık, tarafsız ve yapıcı eleştirilerde bulunmalı ve de yazarlara karşı kişisel tenkitlerden kaçınmalıdır. Hakemler tarafından yapılan yorumları, yazarların bilmesinde/görmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Bu nedenle hakemlerin kanıları, yazarların, yorumların ve değerlendirmelerin esaslarını anlayabilmesi adına, açıkça belirtilmeli ve desteklenmelidir.
 • Değerlendirmede bulunanlar, herhangi bir ihlalden kuşkulanırlarsa bunu rahatlıkla editöre bildirebilir ve aynı zamanda Nazariyat Dergisi’nden kendilerine böyle yapabileceklerine dair bir bilgilendirme gelmediği sürece söz konusu durumu diğer şahıslarla kati suretle paylaşmamalıdır.

Bilgi Kaynağı
Nazariyat Dergisi’ni yayımlayan İlmi Etütler Derneği (İLEM), sosyal bilim insanları yetiştirmek ve bunları desteklemek şiarıyla 2002 yılında kurulmuştur. İLEM bünyesindeki çalışmalar, zeki ve sağduyulu öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmak maksadıyla karşılaştırmalı ve çok boyutlu disiplinler arası bir yaklaşım ile planlanmaktadır. İLEM, bu şekilde gerek Türkiye’de gerek yurt dışında çeşitli gruplara esin kaynağı olmayı ummaktadır.
İLEM, herhangi bir reklam girdisinin, yeniden basımların veya diğer ticari gelirlerin yayın kurulunun vereceği kararlar üzerinde etkisi ya da nüfuzu olamayacağını taahhüt etmektedir. Bununla beraber, editörlere yarar sağlayacağına kanaat getirildiği anda Nazariyat Dergisi Sekreteri, diğer dergiler ve/veya yayıncılarla iletişim kurmaktadır. Son söz olarak İLEM; etik meseleler, hatalar ve yazıyı geri çekme gibi hususlarda mümkün olan en iyi uygulamada bulunabilmek için diğer yayıncılar ve sektörel derneklerle yakinen çalışmakta, ihtiyaç duyulduğu takdirde ayrıcalıklı resmî değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.
Makale başvurusu ile ilgili sorular için Nazariyat Dergisi’nin http://www.nazariyat.org adresli internet sayfası ziyaret edilebilmektedir. Makalelerin hazırlık aşamaları ve başvuru ile değerlendirmelere ilişkin tüm detaylar bu sayfada yer almaktadır.
Yayımlanmış veya değerlendirme safhasındaki herhangi bir çalışmaya dair etik bir kaygı oluştuğunda ve daha fazla bilgi almak için editor@nazariyat.org’daki elektronik posta adresi aracılığıyla editörle derhâl bağlantıya geçilebilir.